Krzysztof Tchórzewski

It’s balance that matters

The Katowice summit may set the directions of the EU’s climate policy for the next several decades – writes the Minister of Energy.

Minister energii: Ważny jest balans

Katowicki szczyt wyznaczać może kierunki polityki klimatycznej UE w perspektywie kilku dekad – pisze minister energii.

Krzysztof Tchórzewski: Najważniejsza jest przejrzystość i zabezpieczanie cen

Najważniejsze dla mnie są transparentność i zabezpieczanie cen dla odbiorców prądu – pisze minister energii.