Małgorzata Arciuch

Alimenty od winnego rozwodu

Małżonek domagający się pomocy finansowej po rozwodzie musi takie żądanie zgłosić w toku procesu.

Od czego zależą alimenty na bylego małżonka

W trakcie rozwodu możliwe jest zobowiązanie małżonka do łożenia na rzecz drugiego, nawet wówczas, gdy małżonkowie nie mają dzieci lub gdy dzieci uzyskały możliwość samodzielnego utrzymania.