Rafał Wnuk

Daję wam ostatni rozkaz

Rozkazy w duchu powstańczej pieśni „Poszli nasi w bój bez broni […] Niechaj Polska zna, jakich synów ma” w uszach pomorskich akowców brzmiały jak bredzenie szaleńca wzywającego do zbiorowego samobójstwa.

Rafał Wnuk: Muzea to nie pomniki zaspokajające potrzeby serca ich twórców

Członkowie Rady Programowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odpowiedzieli na mój tekst omawiający „Konspekt stałej ekspozycji" tego muzeum.

Bardzo drogi pomnik Żołnierzy Wyklętych

O czym opowiadać będzie Muzeum Żołnierzy Wyklętych? Dostępny w sieci konspekt wystawy rodzi obawy, że wykreuje ona daleki od prawdy obraz polskiego oporu – przestrzega historyk.

Paweł Machcewicz i Rafał Wnuk o Muzeum II Wojny Światowej

Jeśli obecny rząd nie dopuści do otwarcia gotowej już praktycznie gdańskiej wystawy, będzie to najbrutalniejsza, bezprecedensowa w wolnej Polsce ingerencja w autonomię instytucji kultury i sferę historii w wymiarze publicznym.