Patrycja Hirsch

Najpierw rokowania, później decyzja

Organ, wszczynając postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy spełniona została przesłanka przeprowadzenia rokowań z właścicielem nieruchomości.

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Organy administracji publicznej są zobowiązane do podejmowania z urzędu lub na wniosek wszelkich czynności, które są niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny oraz słuszny interes obywateli.

Polski i niemiecki sposób na kryzys małżeński

Niemieckie postępowania rozwodowe i alimentacyjne rządzą się jasnymi zasadami. Obywatel udający się do sądu wie, czego może się tam spodziewać. W Polsce rozwód wiąże się z dużą dozą niepewności dla stron.