Bartosz Kuraś

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa – jak uniknąć pułapek kupując biznes?

Kwestia dokładnego określenia przedmiotu umowy sprzedaży przedsiębiorstwa jest kluczowa, choć może nastręczać pewnych problemów. Istotna jest także odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania zbywcy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Jednoosobowa spółka z o.o. – zasady działania i odrębności

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest traktowana często jako alternatywa dla prowadzenia przez przedsiębiorców indywidualnej działalności gospodarczej. Chociaż jej struktura nie jest skomplikowana, niektóre aspekty jej funkcjonowania mogą okazać się w praktyce problematyczne.

Pozwolenia wodnoprawne po zmianie przepisów – czy wcześniej uzyskane stracą ważność?

Nowe prawo wodne – ustawa z 20 lipca 2017 r. wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. Wprowadzonych zostanie wiele zmian. Czy pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie obecnej ustawy z 18 lipca 2001 r. stracą ważność?

Nowelizacja w KPA - milczące załatwienie sprawy

Wchodząca w życie 1 czerwca br. nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza instytucję milczącego załatwienia sprawy. Ma ona przeciwdziałać bezczynności organu i przyczyniać się do przyspieszenia postępowania.

Kiedy (nie) można wyciąć drzewa z lasu?

Z początkiem 2017 roku ustawodawca wprowadził możliwość wycinania drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych w zasadzie bez konieczności uzyskiwania zezwolenia. Aktualnie trwają prace nad nowelizacją, której celem jest ograniczenie tej możliwości. Jednak nawet w obecnym stanie prawnym nie w każdej sytuacji usunięcie drzew rosnących na takich nieruchomościach będzie zgodne z prawem.

Wymagania dla autorów raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi autorzy raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko muszą mieć wskazane w ustawie wykształcenie lub doświadczenie.