Ania Krzyżanowska

Od 1 stycznia 2018 r. budowanie na nowych zasadach

Jak ustaliła Rzeczpospolita Tomasz Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał wczoraj właśnie rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie.