Robert Kowalczuk

Kodeks rodzinny i opiekuńczy: władza rodzicielska jest nieprzerwana

Ustawą z 25 czerwca 2015 r. znowelizowane zostały przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz procedury cywilne.