Maciej Szewczyk

Czy prawo holdingowe sprawdza się w praktyce?

Zdecydowana większość grup spółek zaniechała sformalizowania relacji, aby ograniczyć odpowiedzialność spółek dominujących i zawęzić obowiązki raportowania.

Przez lukę prawną spółki mają kłopoty

Znowelizowana ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym zawiera pułapkę, w którą wpaść mogą nowo powołani członkowie zarządu. Potrzebna jest szybka interwencja ustawodawcy – piszą Maciej Szewczyk i Jakub Znamierowski.

Roczne sprawozdania finansowe - zamieszanie z numerami PESEL członków zarządu

Zgodnie z nowymi przepisami złożenie rocznych sprawozdań finansowych oraz uchwał w sprawie ich zatwierdzenia i podziału zysku albo pokrycia straty powinno nastąpić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego w tym celu przez ministra sprawiedliwości.