Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak: Zarządzanie różnorodnością w Polsce. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Dbałość o przestrzeganie praw człowieka i umiejętność wiarygodnego zaraportowania istotnych informacji będzie miała więc niebagatelne znaczenie w budowaniu strategii i wypracowywaniu przewagi konkurencyjnej.

Climate battle – challenges

Environmental Sustainability Objectives of the United Nations and their implementation in Poland.

Walka o klimat – wyzwania

Środowiskowe cele zrównoważonego rozwoju ONZ a ich realizacja w Polsce.