Marian Kachniarz

Gminy i powiaty – czy obecny podział terytorialny kraju zapewnia ich sprawność

Bezrefleksyjne zmiany w lokalnych strukturach społecznych są niepotrzebne

Wybory samorządowe: Trzeba obudzić drzemiącego olbrzyma

Dlaczego wizje systemu samorządowego w kampanii wyborczej odgrywają rolę drugorzędną?