Jochen Böhler

Jochen Böhler. Wojna domowa. Nowe spojrzenie na odrodzenie Polski”

Józef Piłsudski i Roman Dmowski różnili się światopoglądem, celami geostrategicznymi i wyborem koalicjantów. Ich obozy polityczne zwalczały się na arenie wewnętrznej z taką samą zaciekłością, jak niszczono wrogów na polu bitwy.