Monika Wystrychowska

Ekspresowe uwłaszczenie na korzyść przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mogą uniknąć ryzyka nałożenia na nich dopłaty z tytułu pomocy publicznej udzielonej w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność tych gruntów.