Aleksandra Berger

Nowe przepisy dla przedsiębiorców od 1 marca 2019 r.

Sporo nowych przepisów dla przedsiębiorców wejdzie w życie od 1 marca 2019 roku. Powinni oni zwrócić szczególną uwagę na istotne zmiany w prawie cywilnym i prawie handlowym. Jakie one będą?

Na celowniku UOKiK szpitale, zakłady karne i branża spożywcza

Nieuczciwe firmy stosują mechanizm rozstawiania i wycofywania ofert w przetargach. Polega on na tym, iż przedsiębiorca zajmujący pierwsze miejsce w przetargu, w pewnym momencie rezygnuje z podpisania umowy lub też nie uzupełnia braków formalnych oferty. W efekcie prowadzi to do wyboru przez zamawiającego oferty kolejnego przedsiębiorcy, która jest droższa.

Ceny „sugerowane" - zakazane praktyki sprzedażowe

Ceny „sugerowane" nie mogą być narzucane. UOKiK wziął pod lupę producenta drukarek i sprawdza czy doszło do naruszenia prawa konkurencji.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - co muszą robić instytucje obowiązane

Od paru miesięcy wiadomo już, jakie podmioty mają obowiązek badania i sygnalizowania ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi z klientami lub z innymi transakcjami okazjonalnymi.

System Compliance: jakie nieprawidłowości wykrywa w firmie

Czym jest System Compliance? Jakie nieprawidłowości wykrywa w firmie? Czym jest i jaką rolę pełni w systemie procedura whistleblowing. Jaką rolę pełni w systemie compliance officer, czyli kierownik do spraw zgodności – pyta czytelnik z Radomia.

Zarząd sukcesyjny: kiedy umiera właściciel firmy...

Jeszcze dziś, kiedy umiera właściciel firmy wpisanej do CEIDG, jego spadkobiercy nie mogą bez przeszkód kontynuować biznesu. Śmierć przedsiębiorcy powoduje bowiem wygaśnięcie szeregu uprawnień, np. do korzystania z NIP czy z uzyskanych wcześniej zezwoleń lub koncesji. Nowa ustawa ma na celu zapewnienie płynnej kontynuacji działalności gospodarczej po śmierci jej właściciela.

Nowe obowiązki prawników w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada obowiązki na adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych.

Czy największe sieci fitness i Multisport zawarły kartel utrudniający konkurencję

Czy największe sieci fitness w kraju i operator kart sportowo-rekreacyjnych Multisport zawarły kartel, który dokonał podziału rynku i utrudniał działalność konkurentów?

Jakie praktyki rynkowe na gruncie prawa antymonopolowego są zakazane

W związku z rosnącą liczbą czynności kontrolnych dokonywanych przez inspektorów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta warto wiedzieć, jakie praktyki rynkowe na gruncie prawa antymonopolowego są zakazane, a także znać procedury kontroli i przeszukań przeprowadzanych w firmach.

Kogo dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zbliża się wejście w życie przepisów ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kogo obejmie nowa ustawa i do jakich obowiązków trzeba będzie się dostosować? Te pytania stawia sobie rynek biznesu.