Janusz Malanowski

Frankowicze: wygrana pewna, ale gdy chodzi o małe pieniądze

Wydarzenia wokół reformy Sądu Najwyższego pokazały, jak istotną rolę w kształtowaniu polskiego porządku prawnego odgrywa Trybunał Sprawiedliwości UE.