Weronika Jędrzejewska

Zielone zamówienia publiczne – czy mogą być wdrażane z sukcesem?

W krajach Unii Europejskiej można wskazać liczne przykłady dobrych praktyk w stosowaniu zielonych zamówień, z których polskie instytucje publiczne mogą, a nawet powinny skorzystać. Ale pozytywne przykłady zdarzają się też u nas.

Ochrona środowiska w zamówieniach publicznych - wyzwanie dla Polski

Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi – oba te cele mogą ze sobą współgrać. Drogą do ich realizacji powinno być uwzględnienie w kosztach zamówienia całego cyklu życia danego produktu czy usługi, a nie tylko kosztów ich nabycia.