Irena Pacholewska-Urgacz

Dyskryminacja: ułatwienia procesowe nie gwarantują pracownikowi wygranej

Katalog przyczyn dyskryminacji jest obecnie otwarty. Nie musi to jednak oznaczać, że pracownikom będzie łatwiej dochodzić swoich praw.

Mobbing to nie dyskryminacja

Potocznie pojęcia mobbingu i dyskryminacji często są używane zamiennie. Jednak to dwa różne zjawiska, a dochodzenie roszczeń z ich tytułu rządzi się odrębnymi prawami.

Mama 4 plus: emerytura za wychowanie co najmniej czwórki dzieci

Od 1 marca br. można ubiegać się o świadczenie zwane potocznie „emeryturą mama 4 plus". Kwota 1100 zł miesięcznie ma przysługiwać osobom, które z powodu opieki nad dziećmi nie miały szans wypracować stażu emerytalnego.

Urlop macierzyński także po stracie ciąży w wyniku poronienia

Poronienie przed upływem 22. tygodnia ciąży nie przekreśla prawa do urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Podstawą jest akt urodzenia dziecka, zawierający adnotację o martwym urodzeniu. Można go jednak wydać, o ile zostanie ustalona płeć dziecka.

Nierówność płacowa - czego może dochodzić dyskryminowany pracownik

Pracownik dyskryminowany pod względem wynagradzania może żądać odszkodowania. Na tym jednak nie kończą się możliwości dochodzenia swoich praw przez gorzej opłacane osoby.

Zewnętrzna służba bhp nie dla dużych firm

Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć zadania służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Jest to ryzykowne w przypadku firm z większym stanem zatrudnienia.

Praca na urlopach związanych z rodzicielstwem zgodnie z regułami

Podczas urlopu macierzyńskiego matka ma bardzo ograniczone możliwości rezygnacji z tego wolnego i powrotu do firmy. Znacznie bardziej elastyczny pod tym względem jest urlop rodzicielski i wychowawczy.

ZUS rzadziej podniesie składkę wypadkową

Płatnik, który przyczyni się do zaniżenia stopy procentowej składki wypadkowej, musi ją opłacać w wysokości wyższej o połowę przez rok. Zakład nakłada tę karę nie zważając na brak winy przedsiębiorcy i szybką korektę. Od 1 kwietnia br. ta sankcja grozi tylko opornym płatnikom, którzy nie reagują na wezwania.

Biznesmen zawiesi działalność by opiekować się dzieckiem, a państwo opłaci mu składki ZUS

Przedsiębiorca może zawiesić działalność, aby zaopiekować się dzieckiem. Za ten czas budżet państwa sfinansuje za niego składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Od 2017 r. znacznie przedłużono okres, w jakim można skorzystać z tych uprawnień.

Pracodawca może udostępniać kontrahentowi dane osobowe pracowników w ograniczonym zakresie

W trakcie badania prawnego (due diligence) pracodawca może udostępniać kontrahentowi dane osobowe pracowników w ograniczonym zakresie. Inaczej naraża się na kary finansowe, a nawet odpowiedzialność karną.