Katarzyna Sztop-Rutkowska

Zmiana przychodzi z miast

Przed ruchami miejskimi stoi dziś wyzwanie. Musimy jasno określić się politycznie i ideowo, i przedstawić projekt „państwa-miasta" opartego na miejskiej solidarności, który będzie alternatywą do obecnie uprawianej polityki – piszą działacze samorządowi.