Szymon Parulski

Szymon Parulski: Dlaczego tanie papierosy nie zdrożały

Ręczne sterowanie przez ustawodawcę strukturą rynku za pomocą mało precyzyjnego narzędzia, jakim jest akcyza, znacznie zaburzyło konkurencję.

Zmianami przepisów da się zarządzać

Wielu podatników uznaje, że skoro nie posiada istotnego wpływu politycznego, to angażowanie się w składanie uwag do procedowanych przepisów jest bezcelowe. Praktyka pokazuje jednak, że jest to błędne podejście.

Jak prowadzić spór z urzędem skarbowym, żeby wygrać

Aby zminimalizować prawdopodobieństwo wydania przez organ lub sąd negatywnego rozstrzygnięcia, podatnik musi wykazywać dużą inicjatywę na każdym etapie postępowania.

Jak sobie pomóc w sporze z fiskusem

Wystąpienie o interpretację do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nie zawsze przynosi pożądany efekt. Dlatego, aby zabezpieczyć swoją pozycję w razie kontroli podatkowej, warto zgromadzić zawczasu odpowiednią dokumentację.

Jak skutecznie prowadzić spory podatkowe

Wnioski o interpretacje indywidualne warto składać tylko wtedy, kiedy spodziewane korzyści uzyskane z pozytywnej odpowiedzi przewyższają ryzyko związane z uznaniem przedstawionego stanowiska za nieprawidłowe.