Patryk Hatak

E-privacy: nowe obowiązki dla firm zw. z bezpieczeństwem danych klientów

Dnia 10 stycznia 2017 r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej – zwany e-Privacy. Pierwotnie zakładano, że rozporządzenie wejdzie w życie wraz z RODO dnia 25 maja 2018 r. Tak się jednak nie stało i e-Privacy, które miało stanowić o szczególnych zasadach przetwarzania danych w internecie, w tym danych osobowych, wciąż jest przedmiotem prac.

Fanpage na Facebooku a dane osobowe

Zarządzający fanpage’ami szukają odpowiedzi, jak za pomocą portalu udostępnić odwiedzającym klauzule o przetwarzaniu danych osobowych. Wszystko przez wyrok unijnego Trybunału – twierdzą prawnicy.

RODO: co z danymi osobowymi zebranymi przed 25 maja 2018 r.

Wkrótce zmienią się zasady, na jakich odbywa się pozyskiwanie zgód na przetwarzanie danych od osób, których one dotyczą. Czy w rezultacie dotychczas zebrane zgody należy uznać za nieważne, a przetwarzanie ich za nielegalne?

Umowy o poufności z pracownikami branży IT - dlaczego warto podpisać

Pracodawcy z firm IT opierają działalność o dającą im przewagę na rynku własność intelektualną stanowiącą informacje o znacznej wartości. Na ich podstawie powstają innowacyjne rozwiązania i unikalne pomysły. Zrozumiałe jest więc, że bazujący na tych informacjach pracownicy, którzy są ich głównymi depozytariuszami, powinni być zobowiązani do ich zachowania w tajemnicy.