Jakub Ambrożko

Przetwarzanie i analiza BIG DATA przez organy KAS

Z roku na rok organom KAS udostępniane są co raz to nowe technologie informatyczne służące do gromadzenia, przetwarzania i analizy tzw. Big Data dotyczącej aktywności podatników na polskim i europejskim rynku. Do jakich danych KAS ma obecnie dostęp? W jaki sposób są one wykorzystywane? Jaki ma to wpływ na kwestie indywidualnej weryfikacji rozliczeń podatkowych?

Weryfikacja kontrahenta: podatnik nie wyręczy fiskusa w pracy

Oczekiwania urzędników wobec dokonywanej przez podatników weryfikacji kontrahentów muszą mieć racjonalne granice. To dlatego, że walka z nadużyciami podatkowymi jest rolą organów, a nie podatnika – przypomniał niedawno sąd.