Mateusz Ozdarski

Ustawodawca zmusza wierzycieli do nierentownej egzekucji

Po 3 kwartałach obowiązywania nowych ustaw komorniczych uwidoczniły się problemy, które nie występowały na gruncie poprzedniej ustawy. Nowe przepisy w znacznym stopniu przemodelowały postępowanie egzekucyjne, w szczególności w zakresie ponoszenia przez strony kosztów postępowania.

Nie każdy dłużnik skorzysta na zmianach w egzekucji

Celem nowych ustaw o komornikach i kosztach komorniczych miała być postępująca ochrona dłużników. Tymczasem na zmianach stracą głównie renciści i emeryci oraz osoby zatrudnione na umowie o pracę, zyskają z kolei osoby zatrudnione na podstawie innych umów cywilnoprawnych.