Cezary Przybylski

Cezary Przybylski: Silny samorząd to silna Polska

Rolą władzy centralnej nie jest powiększanie kompetencji kosztem gmin, powiatów i regionów.