Reena Badiani-Magnusson

Smog nie zna granic

Jedna miejscowość może poradzić sobie ze smogiem u siebie, ale co z tego, jeśli truć będą sąsiednie? Potrzeba koordynacji, silnego przywództwa politycznego i jasnej strategii, aby przyciągnąć wszystkich do jednego stołu.