Kinga Strychalska

Pozytywny wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych

W czwartek 15 czerwca 2023 roku zapadł ważny dla frankowiczów wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-520/21. Wyrok jest istotny zwłaszcza dla osób pozwanych przez banki o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Nowelizacja KPC: dłużnik-konsument będzie bardziej chroniony

Do skutecznego nadania pisma procesowego wystarczające będzie nadanie go do sądu w polskiej placówce pocztowej każdego operatora pocztowego. Zmienią się terminy na zaspokojenie roszczenia wynikającego z nakazu zapłaty.