Beata Komarnicka

Beata Komarnicka: Banki nie chcą, ale muszą pozywać frankowiczów

Zadziwiająca lekkość traktowania stanowisk instytucji państwowych oraz orzeczeń sądowych niekorzystnych dla banków wciąż musi budzić zdziwienie.

Beata Komarnicka: Hazard moralny frankowiczów

Niebezpieczna dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego byłaby sytuacja, gdyby w wyniku nadmiernej troski o prawa konsumenta ukształtowała się w polskich sądach linia orzecznicza stymulująca hazard moralny.

Frankowicze kontra bankowcy. Nierówny bój

Sądy dostrzegły w końcu problem klauzul indeksacyjnych i w kilku wyrokach uznały je za nieważne. Wciąż jednak nie wiemy, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie – piszą prawnicy Beata Komarnicka i Mariusz Korpalski.