Piotr Banaszyk

Jak emocje wpływają na inwestycje

Nawet dobrze wykształceni decydenci nie doceniają ekonomii behawioralnej. Robią z niej zaś użytek populiści: obiecują realizację wspaniałych celów inwestycyjnych, ale kiedy jest to niemożliwe, szybko przenoszą środki na konsumpcję.

Czym zastąpić zysk

Czy pandemia może zmienić charakter przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa?