Magdalena Łuczak-Golenia

Nowy krajowy taryfikator korekt finansowych

Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła do jego treści nazewnictwo, którego nie ma w przepisach krajowych dotyczących zamówień publicznych. Ocena naruszeń, a co za tym idzie nakładanie korekt może więc nastręczać problemy.

Koronawirus: elastyczne rozliczanie projektów dofinansowanych z programów operacyjnych

Beneficjenci programów operacyjnych otrzymali instrumenty prawne do modyfikowania umów i decyzji o dofinansowaniu na etapie realizacji projektów, w celu dostosowania ich warunków do zmian spowodowanych wystąpieniem COVID-19.

Tryby udzielania zamówień publicznych – wady i zalety

Przetarg nieograniczony w najszerszy sposób gwarantuje konkurencyjność postępowania. Przetarg ograniczony jest odpowiedni, gdy istnieje konieczność zawężenia kręgu ubiegających się o zamówienie wykonawców.