Damian Karwala

Skomplikowane losy reformy krajowych przepisów o cyberbezpieczeństwie

Patrząc na możliwe naruszenia prawa unijnego, dalsze procedowanie projektu w aktualnym kształcie jest co najmniej wątpliwe.

Ochrona danych osobowych z nowymi standardami

Przedsiębiorcy przekazujący za Atlantyk dane osobowe muszą wdrożyć i korzystać z instrumentu transferowego, zgodnego w szczególności z przepisami RODO.

Ochrona danych: jak przedsiębiorcy mają się przygotować do przepisów RODO

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych wymagają opracowania i wdrożenia odpowiednich mechanizmów, polityk i procedur. Zakładają też ich bieżące monitorowanie, weryfikację i uaktualnianie. Przedsiębiorcy muszą myśleć proaktywnie.

Elektroniczne paragony – szansa czy zagrożenie

Trwają prace nad wdrożeniem rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski", którego jednym z założeń jest wprowadzenie paragonów w postaci elektronicznej (tzw. e-paragony). Rozwiązanie to ma na celu zastąpienie obecnie stosowanych papierowych paragonów dokumentami fiskalnymi w formie cyfrowej.

Ubezpieczenia: przepisy nie nadążają za nowymi technologiami

Wymaganie formy pisemnej w działalności zakładów ubezpieczeń to relikt minionej epoki który w realiach XXI wieku, blokuje rozwój sprzedaży bezpośredniej polis – wskazują Jan Byrski i Damian Karwala.