Krzysztof Zięba

Wpływ brexitu na ochronę znaków towarowych

Unijne prawo własności intelektualnej będzie obowiązywało w Wielkiej Brytanii tylko do końca okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. ochrona własności intelektualnej w Unii Europejskiej i na Wyspach będzie wyglądała odmiennie.

Nowe rozporządzenie chroniące biznesowych użytkowników platform i wyszukiwarek internetowych

W drugiej połowie lipcu 2019 roku weszło w życie rozporządzenie dotyczące promowania uczciwości i przejrzystości w stosunku do przedsiębiorców będących użytkownikami usług świadczonych przez pośredników internetowych.

Spór o obowiązek oznaczania kraju pochodzenia mleka

Unijne przepisy prawne dotyczące wymogów oznakowania żywności jedynie wobec określonych rodzajów produktów spożywczych zakładają obowiązek oznaczenia kraju pochodzenia produktu.

E-sklepy muszą się przygotować

Przedsiębiorca będzie musiał uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na wszystkie odpłatne dodatkowe świadczenia związane z głównym przedmiotem zawartej umowy sprzedaży.

Kto i jak ponosi odpowiedzialności za działania antykonkurencyjne

Brak wyraźnego sprzeciwu wobec propozycji podjęcia działań antykonkurencyjnych może być podstawą poniesienia odpowiedzialności przez przedsiębiorcę.