Jan Czerwiński

VAT: kod GTU_09 a rynek farmaceutyczny

Nowe regulacje dotyczące umieszczania kodu GTU_09 w ewidencji w zakresie podatku VAT wzbudziły spore poruszenie na rynku farmaceutycznym. Pojawiły się różne rekomendacje i podejścia – często ze sobą sprzeczne.

Zanegowanie przez NSA praktyki karania legalnie działających firm

Zanegowanie przez NSA praktyki karania legalnie działających firm, które jedynie popełniły nieistotne błędy, jest ze wszech miar słuszne.

Jan Czerwiński: Walka z oszustami VAT i luką podatkową

Kierunek działań Ministerstwa Finansów jest słuszny, choć są branże, w których już dostrzeżone problemy wciąż nie zostały rozwiązane – pisze ekspert.

Nie będzie przesunięcia płatności podatku, gdy termin przypadnie w sobotę

Od 2015 r. termin zapłaty podatku przypadający w sobotę lub dzień wolny od pracy nie będzie przesunięty na najbliższy dzień roboczy.