Tomasz Michalczyk

Wykluczenie z postępowań przetargowych za wprowadzenie zamawiającego w błąd

Od 1 stycznia 2021 r. wykonawca, który umyślnie lub nieumyślnie wprowadzi zamawiającego w błąd, może podlegać wykluczeniu w przyszłych postępowaniach. Na szczęście może się przed tym bronić.

Czy tarcza antykryzysowa 4.0 ochroni zamówienia publiczne

Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął tzw. tarczę antykryzysową 4.0., która wprowadza zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne: Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich a kryteria selekcji wykonawców

Zamawiający powinien mieć dowolność w kształtowaniu opisu kryteriów selekcji oraz korzystania z potencjału podmiotów trzecich w zależności od specyfikacji danego zamówienia.