Krzysztof Rożko

Region geograficzny istotą badania ryzyka w AML/CFT

Analiza ryzyka geograficznego w AML/CFT powinna uwzględniać miejsce urodzenia czy obywatelstwo klienta, jak również miejsce prowadzenia działalności gospodarczej klienta czy powiązanie jego działalności z danym obszarem geograficznym.

Ma być łatwiej prowadzić biznes

Rok 2024 zapowiada się bardzo obiecująco dla rodzimych przedsiębiorców. Mogą liczyć na niższe podatki i przyjaźniejsze podejście do rozliczeń z ZUS czy urzędem skarbowym.

Konfiskata rozszerzona batem na przedsiębiorców

Wykorzystanie przedsiębiorstwa do osiągnięcia korzyści znacznej wartości z popełnienia przestępstwa może prowadzić do jego konfiskaty nie tylko wobec samego sprawcy przestępstwa popełnionego z jego użyciem, lecz również w stosunku do jego właściciela.

Kryptowaluty jako narzędzie prania brudnych pieniędzy

Anonimowa i zdecentralizowana forma przenoszenia wartości za pomocą kryptowalut powoduje, że mogą być wykorzystywane do prania „brudnych” pieniędzy lub do obchodzenia sankcji gospodarczych.

Manager odpowie za rozporządzanie majątkiem spółki na szkodę wierzyciela

Za bezpodstawne niezaspokojenie roszczeń wierzycieli manager może trafić do więzienia nawet na osiem lat. Ale kary finansowe lub pozbawienia wolności grożą mu też za inne działania na niekorzyść wierzycieli.

Przyszłość pozwów WIBOR-owych: Czy mogą okazać się skuteczne?

Wzrost obciążeń kredytobiorców wywołany podwyżkami stóp procentowych oraz utrzymującą się inflacją nasilił kierowane do banków roszczenia oparte na kwestionowaniu prawidłowości wskaźnika WIBOR.

Na atak z sieci trzeba się przygotować

Rosnące zagrożenia cyberatakami wymagają wprowadzenia wzmożonych środków cyberobrony przez operatorów usług kluczowych. Mogą się spodziewać nasilonych kontroli nadzorcy w tym zakresie.

Nie każdy przedsiębiorca zostanie windykatorem

Projektodawca wyznaczył przyszły kierunek regulacji w zakresie szeroko pojętej windykacji należności.

Dochodzenie roszczeń przeciwko instytucjom rynku finansowego – projekt zmian

6 lipca 2022 r. opublikowany został senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 754, dalej „Projekt”), który zakłada zmiany m.in. w zakresie przedawnienia roszczeń deliktowych przeciwko instytucjom rynku finansowego podlegającym nadzorowi KNF.

Co oznacza pakiet „Fit for 55” dla Polski

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”. Czy słowa polskiego geografa Floriana Plita są wciąż aktualne?