Klaudia Kamińska-Kiempa

Koronawirus. Kumulacji urlopów w pandemii nie należy tolerować

Wielu pracowników nie korzystało z urlopów w 2020 r. Pracodawcy powinni część tych dni udzielić w narzuconym terminie. Inaczej narażą się na problemy organizacyjne w firmie, a przy redukcji etatów – na niepotrzebne koszty.

Zamknięcie galerii handlowych – skutki dla właścicieli i najemców

Chociaż od kilkunastu dni galerie handlowe już funkcjonują, to problemy dotyczące rozliczeń między właścicielami centrów handlowych, a najemcami są nadal aktualne.

PPK: kluczowe kwestie w umowie o zarządzanie

O wyborze instytucji finansowej, z którą pracodawca podpisze umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym, decydują zwykle oferowane benefity czy zniżki dla pracowników.

Co dalej z umową najmu po ustaniu zakazu handlu?

Wykładnia przepisów specustawy, zgodnie z którą tylko najemca będzie związany złożoną ofertą jest błędna, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się inaczej.

Czas trzymania dokumentacji pracowniczej w niezgodzie z RODO

Rozporządzenie unijne każe usuwać dane osobowe, gdy znika cel ich przetwarzania. Przepisy dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej naruszają tę zasadę.

Błędy w aktach osobowych pracowników - jakie grożą kary

Wykroczeniem jest jedynie nieprowadzenie akt osobowych. Pracodawcy, który je prowadzi, nie grozi kara, chyba że robi to wyjątkowo niedbale, co jest równoznaczne z ich brakiem.

Wygaśnięcie roszczeń pracowniczych w przypadku upadłości pracodawcy

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z 22 października 2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (Dz.Urz.UE.L z 2008 r., Nr 283, s.36) należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które nie gwarantuje roszczeń z tytułu wynagrodzenia pracowników najemnych, w razie gdy ich stosunek pracy ustał wcześniej niż 3 miesiące przed wpisaniem do rejestru handlowego orzeczenia o wszczęciu postępowania upadłościowego dotyczącego pracodawcy

Skutki odwołania ze stanowiska - wyrok Sądu Najwyższego

Akt odwołania ze stanowiska nie prowadzi do zmiany rodzaju zatrudnienia. Oznacza to, że pracownik do momentu rozwiązania więzi prawnej pozostaje zatrudniony na podstawie powołania, nie umowy o pracę. Ma to znaczenie, jeśli weźmie się pod uwagę, że art. 52 § 1 kodeksu pracy skierowany jest tylko do pracowników umownych.