Stanisław Komorowski

Wolna amerykanka w Dolinie Krzemowej

Nikogo nie powinna dziwić determinacja, z którą pracodawcy wprowadzają do umów z podwładnymi klauzulę zakazu konkurencji (ang. „non-compete”).

Antybiznesowy charakter wymogu formy aktu notarialnego dla umów spółek kapitałowych na tle prawa Delaware

Jeżeli Polska chce odgrywać rolę centrum biznesowego Europy Środkowo-Wschodniej, ustawodawca powinien zaadaptować rozwiązania, które uproszczą zakładanie spółek handlowych, szczególnie dla zagranicznych przedsiębiorców.

System imigracyjny Stanów Zjednoczonych

System imigracyjny Stanów Zjednoczonych postrzegany jest jako wewnętrznie sprzeczny.

Jak można ustalić wiarygodność amerykańskiego kontrahenta

Polscy przedsiębiorcy przyzwyczajeni są do możliwości natychmiastowego zweryfikowania za pomocą dostępnego w internecie rejestru przedsiębiorców KRS, tożsamości wspólników lub akcjonariuszy większościowych spółki, zasad jej reprezentacji oraz tego, czy osoba, z którą mają do czynienia jest w rzeczywistości członkiem organu umocowanego do zawarcia umowy. W Stanach Zjednoczonych jest inaczej. Jak?

Amerykański sen łatwiejszy dla przedsiębiorców niż się wydaje

Ekspansja spółek na amerykański rynek jest spowolniona brakiem wiedzy o wizach pozwalających polskim przedsiębiorcom na swobodne przemieszczanie się i prowadzenie działalności w Stanach Zjednoczonych. Podróże w celach biznesowych do USA odbywają się często przy wykorzystaniu przystępnej wizy turystyczno-biznesowej kategorii B-1/B-2. Ta wiza nie jest jednak przeznaczona do prowadzenia długofalowej działalności gospodarczej na miejscu.