Michał Wójtowicz

Michał Wójtowicz: Opieka farmaceutyczna z ryzykiem kary dla aptekarza

Opieka farmaceutyczna w założeniu miała być świadczeniem zdrowotnym udzielanym przez farmaceutę i stanowiącym udokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii.

Spółki komandytowe zmieniają formę prawną

Od maja spółki komandytowe staną się podatnikami podatku CIT. Oznacza to, że wspólnicy spółki komandytowej nie będą dalej korzystać z przywileju jednokrotnego opodatkowania podatkiem dochodowym.

„Apteka dla aptekarza” jest dziurawa

W niektórych sytuacjach można otwierać nowe apteki bez ograniczeń.