Ewa Rutkowska

Kto odpowie za szkody wyrządzone przez sztuczną inteligencję?

Systemy oparte na sztucznej inteligencji (dalej: „SI”) coraz częściej stają się częścią różnych sfer naszego życia. Jest oczywiste, że powinny być bezpieczne i godne zaufania. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy systemy te zawodzą, a to może skutkować wyrządzeniem szkody. W takich przypadkach ustalenie osoby odpowiedzialnej za szkodę może okazać się trudne albo wręcz niemożliwe, np. w sytuacjach ataków hackerskich. Kwestię określenia takiej osoby znacząco utrudnia również autonomiczny charakter funkcjonowania systemów SI.