Łukasz Wieczorek

AI podniesie efektywność i produktywność w firmie IT, ale i wygeneruje ryzyka prawne

Przyzwolenie na nieskrępowane korzystanie przez personel z generatywnej AI wiąże się z różnorodnymi zagrożeniami natury prawnej. Najistotniejszym problemem dla biznesu może być respektowanie zasad wynikających z prawa własności intelektualnej.

Sztuczna inteligencja: by przepisy spełniły cele, warto poznać zdanie biznesu

Odpowiedzialność za szkody to jedna z trzech najważniejszych barier w stosowaniu technologii.

Body leasing: zamiast zatrudnić, można wypożyczyć pracownika

Coraz popularniejsze jest uzupełnianie personelu poprzez body leasing albo staff augmentation. Obie te metody nie są jednak pozbawione ryzyk.

Pozorna likwidacja stanowiska to zły pomysł na czystki w załodze

Zasadność zwolnienia z powodu likwidacji stanowiska pracy może podważać znaczny odstęp czasu między wypowiedzeniem a zmianami organizacyjnymi, jak również mieszana przyczyna wypowiedzenia – leżąca tak po stronie pracodawcy, jak i pracownika.

Jakie są narzędzia budowania lojalności pracownika wobec pracodawcy

Pracodawca może oczekiwać od pracownika, że zachowa on w tajemnicy informacje poufne dotyczące pracodawcy. Pracownik może się również zobowiązać, że nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej. Dodając do tego monitorowanie korespondencji służbowej pracownika, pracodawca ma szereg prawnych instrumentów do budowania lojalności swoich pracowników.

Jakie procedury przy zatrudnianiu programisty z Ukrainy czy Rosji

Procedura konsultacyjna przed starostą ogranicza angażowanie w Polsce cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Może z niej jednak zwalniać rozporządzenie wojewody z wykazem deficytowych zawodów w danym województwie.