Michał Fatek

W jakiej formie i na jakich zasadach zawrzeć umowę konsorcjum?

Projektując umowę konsorcjum strony mają duży zakres swobody – mogą utworzyć ją jako spółkę cywilną lub zawrzeć konsorcjum całkowicie poza tą kodeksową konstrukcją.

Hipoteka - jak nabyć obciążoną nieruchomość

W obrocie gospodarczym często zdarza się, że nieruchomość obciążona jest hipoteką. Jako prawo rzeczowe, jest ona skuteczna wobec każdego aktualnego właściciela nieruchomości.

Kiedy wymiana informacji między konkurentami jest niedopuszczalna

W ostatnich latach różnego rodzaju stowarzyszenia branżowe i organizacje współpracy decydują się na wymianę informacji. Mogą one w imieniu przedsiębiorców zbierać, dokonywać selekcji oraz dzielić się informacjami o funkcjonowaniu różnych parametrów rynku. Czy takie działania są dozwolone?

Jak ustalić beneficjenta rzeczywistego spółki

Każda działająca w Polsce spółka nie będąca spółką publiczną ma obowiązek ustalenia swoich beneficjentów rzeczywistych i zgłoszenia informacji o nich do specjalnej bazy – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Przetwarzanie danych osobowych w administracji

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi legitymować się odpowiednią podstawą prawną takiego przetwarzania. Tak też jest w przypadku administracji.

RODO: ograniczenia przy przetwarzaniu danych osobowych zatrudnionych

O wprowadzeniu monitoringu należy poinformować pracowników co najmniej na dwa tygodnie przed jego wprowadzeniem. Informacja ta powinna zostać przekazana kanałami zwyczajowo stosowanymi u danego pracodawcy np. mailem.

Bezpieczeństwo danych osobowych podczas pracy zdalnej

System pracy zdalnej w pandemii koronawirusa dotarł również do urzędów administracji publicznej. W pewnym momencie stał się on nawet obowiązkowy.