Marta Wintelhalter

Najem gruntu na cele lokalizacji tablicy informacyjnej nie zawsze z GTU_12 w JPK

Jeśli świadczona usługa najmu gruntu w celu lokalizacji tablicy informacyjnej nie jest sklasyfikowana według PKWiU 73.1, tj. jako usługa reklamowa nie musi mieć oznaczenia GTU_12.

Monety z wysypiska na wymianę nie są opodatkowane

Spółka, która oddaje do banku zniszczony bilon w celu jego wymiany na pozbawiony uszkodzeń, nie świadczy usługi na jego rzecz.

Kiedy prawnik – przedsiębiorca nie podlega VAT od umowy zlecenia

Radca prawny prowadzący kancelarię nie musi fakturować wynagrodzenia otrzymywanego w ramach umowy zlecenia zawartej ze stowarzyszeniem, jeśli działa pod kierownictwem zlecającego i nie odpowiada wobec osób trzecich.

VAT: jak rozliczyć udział w programie lojalnościowym

Premia pieniężna wypłacana kontrahentowi za osiągnięcie określonego poziomu zakupów nie jest zapłatą za świadczenie usług lub dostawę towarów. To rabat zmniejszający podstawę opodatkowania.