Aleksander Dyl

Przychody z najmu co do zasady opodatkowane poza firmą - wyrok NSA

NSA w siedmioosobowym składzie uznał, że kwoty uzyskiwane z najmu czy dzierżawy są opodatkowane na zasadach tzw. najmu prywatnego, chyba że podatnik uznał, iż wynajmowane składniki majątku są związane z działalnością gospodarczą.

Procentowe ustalanie wysokości honorarium autorskiego - interpretacja MF

Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zasad stosowania preferencyjnego sposobu ustalania kosztów od przychodów uzyskiwanych przez twórców.

Ustawa antykryzysowa: świadczenie postojowe, zakwaterowanie i wyżywienie bez PIT

Dla samozatrudnionych i zleceniobiorców, którzy w związku z epidemią ograniczyli działalność, oraz dla pracowników tych firm, które zmieniły system lub rozkład czasu pracy, wprowadzono nowe świadczenia. Nie trzeba od nich płacić podatku.

Koronawirus: wyższe limity zwolnień świadczeń socjalnych

Wypłacane pracownikom w 2020 r. zapomogi czy dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży będą zwolnione z podatku dochodowego w większej części niż do tej pory.

Czy kupon obiadowy jest zwolniony z PIT

Fiskus twierdzi, że jeśli pracodawca nie może skontrolować czy za przekazane przez niego talony pracownik faktycznie nabywa posiłki profilaktyczne o określonej kaloryczności i składzie, to od wartości tych bonów należy rozliczyć podatek.

Kiedy dofinansowanie studiów pracownika bez PIT

Jeśli inicjatywa odbycia szkolenia leży po stronie pracodawcy, a tematyka kursu jest zbieżna z zakresem obowiązków pracownika, to pokrycie kosztów dokształcania jest przychodem, ale korzystającym ze zwolnienia od podatku.

Będzie zmiana sposobu opodatkowania przychodów z programów motywacyjnych

Tylko spółki akcyjne, które bezpośrednio zatrudniają osoby uprawnione, mogłyby tworzyć programy motywacyjne korzystające z preferencyjnego opodatkowania – przekonuje ekspert.