Tag:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Powiązane

Firmy

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Ustawodawca nałożył na radę gminy obowiązek określenia w regulaminie minimalnego poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Badania wody i dezynfekcja sieci. Wodociągi reagują na zakażenia legionellą

Część miejskich spółek wodociągowych zdecydowała o przeprowadzeniu profilaktycznych badań wody na obecność bakterii Legionella pneumophila oraz dezynfekcję sieci i jej płukanie. Inne na razie nie podejmują dodatkowych działań.

Wytchnienie w czasie upałów. Miasta stawiają kurtyny wodne i zraszacze

Łódź testuje na ul. Piotrkowskiej nowe zraszacze, które mają chłodzić mieszkańców w czasie upałów. W innych miastach ustawiane są kurtyny wodne.

Częstsze zmiany stawek za wodę, uchwały mają zatwierdzać gminy

To rady gmin miałyby podejmować uchwały o zatwierdzaniu taryf za dostawy wody i odprowadzanie ścieków. Za to spółki wodno-kanalizacyjne miałyby określać stawki raz na rok, a nie trzy, jak obecnie.

Przedsiębiorstwa wodociągowe podniosą taryfy, albo ograniczą działalność

Blisko 300 przedsiębiorstw wodociągowych wystąpiło o zgodę na podniesienie opłat za wodę do Państowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tylko nieliczne otrzymały zgodę na wyższe stawki.

Środki na wodociągi i kanalizację

- Gmina uzyskała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Jest ona w 100 proc. udziałowcem sp. z o.o. – zakład wodociągów. Czy można przekazać je do tej spółki w zamian za objęcie udziałów? Chodzi o dokapitalizowanie spółki w celu wykonania zadania. Jeśli tak, jaką klasyfikacje w budżecie zastosować w zakresie paragrafu – pyta wójt.