Tag:

PNiG Kraków

Powiązane

Firmy

Kłopoty z Exalo Drilling

Pracownicy wiertniczej spółki twierdzą, że utraciła płynność finansową. Właściciel, PGNiG, stanowczo zaprzecza.

Jest pierwsza decyzja środowiskowa dotycząca gazu łupkowego

Spół­ka do­sta­ła de­cy­zję śro­do­wi­sko­wą dla prac pro­wa­dzo­nych na Po­mo­rzu. Po­dob­ne bę­dą mu­sia­ły uzy­skać in­ne fir­my

PGNiG zakończyło przetarg na wiercenia w Lubyczy Królewskiej

PNiG Kra­ków wy­ko­na dla gieł­do­wej spół­ki od­wiert za 30,5 mln zł. Pra­ce przy nim po­trwa­ją 100 dni

PNIG Kraków wysyła trzecie urządzenie wiertnicze do Ugandy

Brytyjska spółka Tullow Oil zakontraktowała do prac wiertniczych w Ugandzie kolejne, trzecie już, urządzenie PNIG Kraków - krakowskiej spółki-córki PGNiG

PNiG Kraków wykonały rekordowo głęboki odwiert

Firma przeprowadziła w Kazachstanie odwiert na głębokość 7050 metrów. To najgłębszy otwór wywiercony nie tylko w tym kraju, ale i w całej Azji Centralnej

PNiG Kraków odważnej wchodzi na rynki Afryki i Azji

Firma swoją przyszłość wiąże z dalszą ekspansją na rynkach afrykańskich i azjatyckich. Przygotowuje się także do poszukiwań gazu łupkowego

Polskie spółki pomogą w budowie czeskich magazynów gazu

PNiG Jasło i PNiG Kraków wchodzą w skład konsorcjum, które wygrało przetarg na wiercenie otworów na podziemnym zbiorniku gazu w Tranovicach koło Ostrawy. Prace zleciło RWE Gas Storage