Tag: Faktoring

Powiązane

Bankowość

Jak opodatkować sprzedaż wierzytelności

Problematyka opodatkowania sprzedaży wierzytelności budzi wiele wątpliwości zarówno na gruncie podatku VAT, i w konsekwencji na gruncie PCC oraz podatków dochodowych.

Faktoring: jak utrzymać płynność finansową

Idealną sytuacją jest, gdy przedsiębiorstwo we własnym zakresie wypracowuje operacyjne przepływy środków pieniężnych, które pozwalają na spłatę zobowiązań w ustalonym terminie.

Jak stosować split payment w transakcjach faktoringowych

Objaśnienia podatkowe niewątpliwie przyczyniły się do rozwiania części wątpliwości co do obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku faktoringu. Niestety Ministerstwo Finansów nie odniosło się w nich np. do faktoringu odwrotnego.

E-faktoring nawet dla freelancerów

Fintechy coraz skuteczniej konkurują z bankami o klientów korzystających lub chcących skorzystać z faktoringu.

Faktoring wchodzi już do internetu

Firmy coraz częściej wybierają ten sposób finansowania zamiast kredytu obrotowego. W tym roku wzrost rynku ma sięgnąć 15 proc.

Faktoring nie jest trudny

Faktoring coraz częściej zastępuje kredyt obrotowy i w porównaniu z kredytem ma dużą zaletę – spółka nie zawsze musi się wykazać dobrą historią kredytową czy zabezpieczeniami. Najważniejsi są wiarygodni kontrahenci.

Finansowanie obrotowe bez kredytu

Z usługi faktoringu mogą korzystać zarówno spółki duże, jak i z sektora MŚP, a nawet mikroprzedsiębiorstwa. Dzięki temu unikają zatorów płatniczych i poprawiają swoją płynność.

Popyt na faktoring stale rośnie

Po trzech kwartałach 2017 r. firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów zarządzały powierzonymi przez klientów wierzytelnościami o wartości 132,1 mld zł. To o 17,3 proc. więcej niż przed rokiem.

Raiffeisen Polbank rośnie w faktoringu

Obroty faktoringowe banku wzrosły w ubiegłym roku o 3 proc. Firmy coraz częściej wybierają faktoring zamiast kredytu obrotowego, pomogło też otwarcie się na mikrofirmy.

Zdobyć finansowanie mimo strat

Długotrwała, wielomiesięczna strata zazwyczaj jest przeszkodą w uzyskaniu kredytu bankowego. Są jednak narzędzia finansowania dostępne nawet przy nieustabilizowanej sytuacji przedsiębiorstwa.