Tag:

Polish Bicycle Summit

Rowerowa rewolucja we Francji

Wraz z rosnącym zainteresowaniem społecznym i wsparciem ze strony państwa, Francja staje się światowym liderem w promowaniu roweru jako środka transportu. Jej przykład pokazuje, że droga do zrównoważonej mobilności bywa wyboista, ale jest możliwa do pokonania.

E-bike na ścieżce wzrostu, czyli rewolucja w polskiej mobilności

Dowodem na to, że Polska w ostatnich latach doświadcza dynamicznego rozwoju w dziedzinie nowej mobilności może być zmiana nazwy organizacji branżowej, znanej dawnej jako PSPA, a dziś jako Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności – co podczas wystąpienia na 4th Polish Bicycle Summit z dumą ogłosił Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSNM.

Kampania „Kręć kilometry dla Gdańska”, czyli rowerem do pracy i szkoły

Kampania „Kręć kilometry dla Gdańska” to przykład miejskiej inicjatywy, która promuje zdrowy tryb życia, integruje społeczność i wspiera rozwój infrastruktury rowerowej. Jej sukces widoczny w statystykach przekłada się na rosnącą liczbę uczestników i na zaangażowanie mieszkańców.

Co wynika z pomiarów ruchu rowerowego w stolicy

Z roku na rok w Warszawie przybywa rowerzystów – to jeden z wniosków płynący z pomiarów ruchu rowerowego, jaki cyklicznie przeprowadza się w stolicy.

Rola roweru na wyższym poziomie strategicznym

Polska może liczyć na aż 778 milionów euro na rozwój infrastruktury rowerowej. Jest to szansa, którą należy wykorzystać w pełni – mówił podczas wystąpienia na Polish Bicycle Summit Rafał Glazik, dyrektor generalny Polskiej Unii Mobilności Aktywnej.

Dlaczego miasta powinny stawiać na aktywną mobilność

Waldemar Sadowski, autor projektu Rowerowe Sygnały, podczas swojego wystąpienia na Polskim Szczycie Rowerowym zwrócił uwagę na istotę aktywnej mobilności w miastach oraz konieczność zmiany priorytetów w planowaniu miejskiej infrastruktury.

Między Hagą a Amsterdamem. Połączenie transportu rowerowego i transportu publicznego

Połączenie transportu rowerowego z transportem publicznym to w Holandii przykład holistycznego podejścia do mobilności – mówił podczas 4th Polish Bicycle Summit Erik Tetteroo z Dutch Cycling Embassy.

Metrorower w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Przełomowy moment w transporcie miejskim w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Innowacyjny projekt integracji transportu publicznego z rowerami metropolitalnymi, ma na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza oraz poprawę dostępności komunikacyjnej w regionie.

Jak rower stał się zrównoważonym środkiem transportu w Holandii

Jak to się stało, że Holandia – kraj tulipanów i wiatraków stała się rajem dla rowerzystów i prawdziwym imperium rowerowych ścieżek. Odpowiedzi na to pytanie dostarczył Nils Steinhäuser z Dutch Cycling Embassy, przedstawiając na Polish Bicycle Summit historię tworzenia tego raju, ale też i lekcji, jakie przez ostatnie dekady wyciągnęli Holendrzy.

Rowerem przez świat. Rowerowa rewolucja trwa

W Polsce rowerowa rewolucja nabiera rozpędu, ale są kraje, w których dokonała się już dawno.