Tag:

Paneco

Drobnicowe ożywienie w całej Europie

Sieci drobnicowe raportują większe ilości przesyłek zarówno eksporcie jak i imporcie. Poprawa widoczna jest nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Poczta Polska sięga po rynek drobnicy międzynarodowej

Pocztowy operator konkuruje z Rabenem, Schenkerem i Suusem na międzynarodowych liniach drobnicowych.