Tag: Ekoenergetyka Polska

Miasto

Zielona Góra

Dla ładowarek jest moc, na farm fotowoltaicznych już nie

Rozbudowa floty elektrycznych ciężarówek wymusi budowę setek ładowarek. Mogą one wyczerpać moce przyłączeniowe.

Ekoenergetyka Polska z fabryką ładowarek w USA

W grze jest kilka lokalizacji, ale spółka jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji.

Strategiczne partnerstwo Scanii Polska i Ekoenergetyki

Producent ciężarówek i ładowarek podpisali porozumienie o budowie sieci ładowarek w Polsce.