Tag:

CLECAT

Po 2035 roku spalinowe ciężarówki zakazane w ruchu międzynarodowym

Komisja Europejska ma nowe pomysły na wdrożenie zeroemisyjnych pojazdów. Wszystkim podobają się, ale..

Organy antykartelowe ułatwiły armatorom zmowę

Administracje państw doprowadziły do zupełnego rozregulowanie rynku morskich przewozów kontenerów.

Spedytorzy walczą z armatorami zarzucając im praktyki monopolistyczne

Europejskie Stowarzyszenie Spedytorów CLECAT od lat domaga się, aby europejskie przepisy antymonopolowe objęły także armatorów oceanicznych.