Tag: Wskaźniki

Pozorna poprawa w przemyśle. Optymizm firm wciąż gaśnie

Produkcja w polskim przemyśle zmalała we wrześniu piąty raz z rzędu. Choć spadek był mniejszy niż w poprzednich miesiącach, firmy przemysłowej nie patrzą w przyszłość z optymizmem. Świadectwem ich ostrożności są nasilające się zwolnienia pracowników.

Korekta rentowności w strefie wpływa na rozliczenie CIT

Korekty cen transferowych dokonane w związku z działalnością strefową powodują zwiększenie lub zmniejszenie przychodów z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, podlegających zwolnieniu z podatku dochodowego .

Podatek od zysków inflacyjnych coraz popularniejszy w UE. Kiedy w Polsce?

Hiszpania, Włochy, Węgry czy Wielka Brytania wprowadzają nowy typ podatku dla firmy, które czerpią nadzwyczajne korzyści m.in. ze wzrostu cen, tzw. windfall tax. W Polsce też się pojawi?