Tag:

ip box

Powiązane

prawo

NSA o IP Box: spółka własnymi rękami nic nie tworzy

Z przepisów nie wynika, że warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki IP Box jest samodzielne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Ulga IP Box: Fiskus bezprawnie odmawia 5 proc. stawki

Nawet jeśli podatnik sporządzi ewidencję dopiero na potrzeby rozliczenia podatku, nie traci prawa do preferencji IP Box.

Dla kogo ulga IP BOX

Podatnicy podatków dochodowych – zarówno PIT, jak i CIT – mogą korzystać z ulgi IP BOX już prawie od 5 lat. Najchętniej stosują ją firmy świadczące usługi w branży IT. Należy jednak pamiętać o tym, że ulga podatkowa IP BOX nie dotyczy jedynie programistów i programów komputerowych.

Reklamowanie w trakcie gry bez preferencji

Zyski z reklam nie stanowią przychodów z kwalifikowanych IP mających wpływ na dochód podlegający opodatkowaniu preferencyjna stawką 5 proc.

Fiskus nie może wymagać ewidencjonowania dla celów IP Box od początku

Nienależyte prowadzenie ewidencji dla celów ulgi IP Box to tylko takie, które uniemożliwia określenie prawidłowej podstawy opodatkowania stawką 5 proc. i nie zawiera wymaganych informacji.

CIT estoński jednak dla spółek programistycznych?

Ryczałt od dochodów spółek mogą zastosowanić podmioty świadczące usługi programistyczne, ale pod pewnymi warunkami. Należy pamiętać o szeregu przesłanek pozytywnych i negatywnych, które ustawa o CIT nakłada na spółki chcące skorzystać z CIT estońskiego. Istotny jest bowiem poziom tzw. przychodów pasywnych, a nie sam fakt ich występowania.

Szerokie możliwości wykorzystania analiz cen transferowych

Każdy, kto zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi stoi przed dylematem jak udowodnić, że warunki ustalone w takich transakcjach są rynkowe. Rynkowe, czyli odpowiadają warunkom, które ustaliły albo ustaliłyby podmioty niepowiązane. Zagadnienie to nabiera szczególnej istotności, gdy dla danej transakcji zostanie zidentyfikowany obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych i złożenia przez zarząd spółki oświadczenia o rynkowości cen. I tu odpowiedzią jest analiza cen transferowych.

IP box w CIT: czasami korzyść trzeba obciąć

Nie zawsze cały dochód ze sprzedaży produktów, w skład których wchodzi ten chroniony patentem, musi być objęty ulgą.

Spółka skorzysta jednocześnie z B+R i IP Box

Dopuszczalne jest skorzystanie przez podatnika w jednym roku podatkowym zarówno z ulgi kosztowej na badania i rozwój, jak i preferencji dochodowej IP Box w odniesieniu do tego samego dochodu.

Programista nie musi być odkrywcą, żeby korzystać z IP Box

Dobra wiadomość dla podatników, którzy chcą korzystać z tzw. ulgi IP Box, czyli bardzo korzystnej 5 proc. stawki PIT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że programista nie musi być naukowym odkrywcą, żeby mieć prawo do preferencji.