Tag:

podział terytorialny

Kompetencje samorządu terytorialnego

Organ samorządowy może podejmować jakiekolwiek działania władcze ze skutkiem prawnym jedynie wówczas, gdy przepis ustawy na to wyraźnie zezwala.

Podział administracyjny – co dalej?

Podział administracyjny Polski, tak jak większości państw, podlega ciągłym zmianom, zarówno całościowym, jak i doraźnym.

Awantury o granice. Ekspansja terytorialna miast budzi opory mieszkańców

Zmianom w podziale administracyjnym czasami towarzyszą duże negatywne emocje. Tymczasem warto zwrócić uwagę, że miasta i ich gminy obwarzankowe tak naprawdę tworzą jeden funkcjonalny organizm.